Dierenpension De Ark Privacy Policy - Pension De Ark

De ark Logo
Pension voor Hond en Kat
Ga naar de inhoud
Privacy Policy

De Ark, pension voor hond en kat BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@pensiondeark.be.

Verwerkingsdoeleinden
De Ark, pension voor hond en kat BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van nieuwsbrieven).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

Overmaken aan derden
De persoonsgegevens van de klant worden niet gedeeld met andere vennootschappen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  
Deze termijn bedraagt 7 jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Terug naar de inhoud